Patientconsent

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
Het zijn je gegevens en die worden beschermd. Je kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Waarom toestemming geven?
Welke gegevens worden gedeeld?
Wat zijn je rechten als patiënt?
Wie heeft toegang tot je gegevens?
Hoe registreert je je toestemming?

Op het online gezondheidsportaal van de overheid 'Mijngezondheid' ook wel "Personal Health Viewer" genoemd, krijg je antwoorden op deze vragen en zicht op verschillende persoonlijke gegevens over je gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Je dient je wel aan te melden.

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijg je zicht op verschillende persoonlijke gegevens over je gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat om onder andere om
Via Mijngezondheid kun je de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters, op voorwaarde dat de arts of tandarts die elektronisch aflevert.