Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.

Momenteel bestaat er een:

  • zorgtraject diabetes type 2 (vanaf 1 september 2009) voor bepaalde mensen met diabetes type 2. Voor diabetes-patiënten bestaan er verschillende soorten tussenkomsten. Een overzicht van de verschillende tussenkomsten kan u hier vinden.